1

2

3

Wykonujemy projekty:

| obiektów architektury krajobrazu we wszystkich fazach projektowych | idee projektowe | projekty konkursowe | koncepcyjne | budowlane | wykonawcze | specyfikacje budowy i odbioru robót | kosztorysy inwestorskie

 

 

W pełnym zakresie tematycznym:

| kompozycje roślinne | elementy małej architektury | pawilony | pergole | trejaże  | ukształtowanie/rzeźba terenu | oświetlenie i iluminacja | układy wodne w tym fontanny | zbiorniki wodne | ogrody deszczowe

 

 

Projektujemy silnie zindywidualizowane  przestrzenie

kzc 2008-2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone