1

2

3

Tworzymy tereny publiczne i prywatne

wstecz

zajmujemy się projektowaniem:

terenów publicznych  | parki w tym parki kieszonkowe  | linearne, tematyczne | skwery | place miejskie | przestrzenie rekreacyjne | ścieżki zdrowia | siłownie plenerowe oraz place zabaw  | tereny przyszkolne w tym ogrody sensoryczne, użytkowe | ogrody i ścieżki edukacyjne

 

terenów prywatnych  | ogrody | wnętrza osiedlowe | patia | place wejściowe do biurowców w tym elementy reprezentacyjne definiujące charakter miejsca

 

 

DALEJ

kzc 2008-2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone